COMPOSITE-DATA-SEGMENT

  • DATA-SEGMENT-NAME

  • DATA-SEGMENT-DESCRIPTION

  • DATA-SEGMENT-POSITION

  • DATA-SEGMENT-SIZE

  • DATA-SEGMENT-CONTENT
    Previous Up